Jämlikhet och integration är vår vision

REDIT utvecklar ett digitalt spel för nyanlända elevers andraspråksinlärning

Om REDIT

Jämlikhet och integration är vår vision

REDIT utvecklar ett digitalt spel för nyanlända elevers andraspråksinlärning

Om REDIT

Jämlikhet och integration är vår vision

REDIT utvecklar ett digitalt spel för nyanlända elevers andraspråksinlärning

Om REDIT

Jämlikhet och integration är vår vision

REDIT utvecklar ett digitalt spel för nyanlända elevers andraspråksinlärning

Om REDIT

Language is a gatekeeper. Acquire it and it opens every door into a culture.

– Emmanuel Acquah, projektledare

Om REDIT

I Finland ökar antalet elever med invandrarbakgrund och att lära sig värdlandets språk möjliggör framgångsrik integrering i samhället. Att kommunicera med kamrater och lärare, lära sig i integrerade klassrum, ha större valmöjligheter gällande (högre) utbildning och arbete samt att förstå sina rättigheter i samhället, är några exempel på möjligheter som en god andraspråksinlärning bidrar till. Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har dock färre än en av tre invandrare i Finland en avancerad nivå av finska eller svenska. För att tillgodose behoven hos nyanlända elever i Finland och stödja inlärningen av svenska och finska, utvecklar REDIT-projektet det digitala språkinlärningsspelet Sprok genom en användarcentrerad designprocess.  

Nyheter

digitalt spel för nyanlända elevers andraspråksinlärning
Nyheter

Digitala spel och andraspråksinlärning

I en nyligen publicerad systematisk litteraturöversikt drog våra projektkollegor Emmanuel Acquah och Heidi Katz slutsatsen att digitala inlärningsspel är effektiva verktyg för språkinlärning. Resultaten visar

Läs mer »

He who knows no foreign languages knows nothing of his own.

– Johann Wolfgang von Goethe