Project REDIT digitalt spel för nyanlända elevers andraspråksinlärning
Project Redit språkinlärning digitalt spel

Om REDIT

I Finland ökar antalet elever med invandrarbakgrund. En framgångsrik integration av nyanlända barn och vuxna kräver att de får en effektiv andraspråksutbildning. Att lära sig värdlandets språk gör det möjligt för elever med invandrarbakgrund att kommunicera med sina kamrater och lärare, lära sig i integrerade klassrum eller skolor, få tillgång till högre utbildning, förstå sina rättigheter i samhället och ha större valmöjligheter då det gäller arbete.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har mindre än en av tre invandrare i Finland en avancerad nivå av finska eller svenska. Dessutom är invandrare och icke-invandrare i Finland i stort sett segregerade, och enligt PISA är skillnaden i välbefinnande och prestation mellan invandrare och icke-invandrare en av de största av alla OECD-länder (OECD, 2018).

REDIT-projektet utvecklades för att tillgodose behoven hos nyinflyttade barn i Finland, eftersom vi anser att invandrare har rätt till utbildning av hög kvalitet och att de kan bidra till det finska samhället. Målet med vårt projekt är därför att skapa ett digitalt språkinlärningsspel för att stödja nyanlända elever att lära sig svenska och finska.

Digitala spel för lärande har använts för att förbättra språkinlärning, motivation och självsäkerhet hos elever. Spel ger omedelbar feedback, består av differentierade uppgifter och är en trygg miljö för elever att öva ett språk.

REDIT-spelet Sprok utvecklas genom användarcentrerad design (UCD), en metod som säkerställer att målgruppernas behov tillgodoses genom att involvera dem i processen. Designen kommer också att stödas av metoder för kulturell och språklig lyhördhet för att möta behoven hos en variation av elever. Spelets innehåll kommer att stödja den finska läroplanen för förberedande undervisning så att lärare till nyanlända barn kan integrera det i sina lektioner.

I Finland ökar antalet elever med invandrarbakgrund. En framgångsrik integration av nyanlända barn och vuxna kräver att de får en effektiv andraspråksutbildning. Att lära sig värdlandets språk gör det möjligt för elever med invandrarbakgrund att kommunicera med sina kamrater och lärare, lära sig i integrerade klassrum eller skolor, få tillgång till högre utbildning, förstå sina rättigheter i samhället och ha större valmöjligheter då det gäller arbete.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har mindre än en av tre invandrare i Finland en avancerad nivå av finska eller svenska. Dessutom är invandrare och icke-invandrare i Finland i stort sett segregerade, och enligt PISA är skillnaden i välbefinnande och prestation mellan invandrare och icke-invandrare en av de största av alla OECD-länder (OECD, 2018).

REDIT-projektet utvecklades för att tillgodose behoven hos nyinflyttade barn i Finland, eftersom vi anser att invandrare har rätt till utbildning av hög kvalitet och att de kan bidra till det finska samhället. Målet med vårt projekt är därför att skapa ett digitalt språkinlärningsspel för att stödja nyanlända elever att lära sig svenska och finska.

Project Redit språkinlärning digitalt spel

Digitala spel för lärande har använts för att förbättra språkinlärning, motivation och självsäkerhet hos elever. Spel ger omedelbar feedback, består av differentierade uppgifter och är en trygg miljö för elever att öva ett språk.

REDIT-spelet utvecklas genom användarcentrerad design (UCD), en metod som säkerställer att målgruppernas behov tillgodoses genom att involvera dem i processen. Designen kommer också att stödas av metoder för kulturell och språklig lyhördhet för att möta behoven hos en variation av elever. Spelets innehåll kommer att stödja den finska läroplanen för förberedande undervisning så att lärare till nyanlända barn kan integrera det i sina lektioner.