Nyheter

digitalt spel för nyanlända elevers andraspråksinlärning
Nyheter

Digitala spel och andraspråksinlärning

I en nyligen publicerad systematisk litteraturöversikt drog våra projektkollegor Emmanuel Acquah och Heidi Katz slutsatsen att digitala inlärningsspel är effektiva verktyg för språkinlärning. Resultaten visar

Läs mer »