Teamet

REDIT-Emmanuel Acquah

Emmanuel Acquah är biträdande professor (tenure-track) inom minoritetsforskningen vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Hans främsta forskningsintressen berör främjande av jämlikhet i utbildning och praktik för lärare med multikulturella och flerspråkiga elever. Hans intressen omfattar även mångfald, jämlikhet och inklusion. Acquah bidrar med gedigen kunskap om kvantitativa och kvalitativa metoder för pedagogisk forskning och har en tvärvetenskaplig forskningsbakgrund. Förutom mångkulturell och flerspråkig utbildning har han forskat och publicerat artiklar om ungdomars socio-emotionella välbefinnande och barns sociala interaktioner i klassrummet i ledande internationella tidskrifter. Acquah har även utvecklat och är ansvarig för det internationella magisterprogrammet ”Teaching and Learning” vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Maria Hokkinen är projektets Business Champion. Hon är ansvarig för att förbereda kommersialiseringen av Sprok. Maria har en doktorsexamen i företagsekonomi och driver sitt eget kommunikationskonsultföretag Sillai, och hon besitter starka forsknings- och affärsfärdigheter. Genom sin doktorandforskning, som fokuserade på integration av flyktingar ur ett konsumentbeteende- och språkinlärningsperspektiv, har Maria byggt upp ett starkt nätverk av integrationsexperter och är kvalificerad som ämneslärare.

REDIT-Anette Bengs

Anette Bengs, doktorand i utvecklingspsykologi, jobbar med forskning och utveckling vid Experience Lab vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Hennes forskningsintressen är inklusion under livsloppet, med särskilt fokus på psykologiska  behov och digitala verktyg som främjare av inklusion. Vid Experience Lab jobbar hon bl.a. med projekt som handlar om detta ämne samt mångkulturell design och utvärdering av användarupplevelser.

REDIT - Tobias Björkskog

Tobias Björkskog, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia, är en erfaren CTO och projektledare med bakgrund inom spelbranschen. Hans expertis inkluderar att organisera utbildning inom spelutveckling, utveckla spel / simuleringar som både programmerare och projektledare, samt att hjälpa spelföretag med sin affärsverksamhet.

Joakim Finholm

Medieassistent, Yrkeshögskolan Novia

REDIT - Blaine Taylor

Blaine Taylor, doktorand i pedagogik, är en amerikan som har arbetat som ECEC-lärare i nästan 15 år i Amerika, Ryssland, Kuwait och Finland. Hans magisteruppsats handlade om integration av teknik inom småbarnspedagogik och har varit en ivrig utövare av digitala spel större delen av sitt liv. Han är doktorand inom minoritetsforskningsprofilen vid fakulteten för pedagogik- och välfärdsstudier vid Åbo Akademi och han hoppas på att bli professor en dag.

Teamet

REDIT-Emmanuel Acquah

Emmanuel Acquah är biträdande professor (tenure-track) inom minoritetsforskningen vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Hans främsta forskningsintressen berör främjande av jämlikhet i utbildning och praktik för lärare med multikulturella och flerspråkiga elever. Hans intressen omfattar även mångfald, jämlikhet och inklusion. Acquah bidrar med gedigen kunskap om kvantitativa och kvalitativa metoder för pedagogisk forskning och har en tvärvetenskaplig forskningsbakgrund. Förutom mångkulturell och flerspråkig utbildning har han forskat och publicerat artiklar om ungdomars socio-emotionella välbefinnande och barns sociala interaktioner i klassrummet i ledande internationella tidskrifter. Acquah har även utvecklat och är ansvarig för det internationella magisterprogrammet ”Teaching and Learning” vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

REDIT-Anette Bengs

Anette Bengs, doktorand i utvecklingspsykologi, jobbar med forskning och utveckling vid Experience Lab vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Hennes forskningsintressen är inklusion under livsloppet, med särskilt fokus på psykologiska  behov och digitala verktyg som främjare av inklusion. Vid Experience Lab jobbar hon bl.a. med projekt som handlar om detta ämne samt mångkulturell design och utvärdering av användarupplevelser.

Maria Hokkinen är projektets Business Champion. Hon är ansvarig för att förbereda kommersialiseringen av Sprok. Maria har en doktorsexamen i företagsekonomi och driver sitt eget kommunikationskonsultföretag Sillai, och hon besitter starka forsknings- och affärsfärdigheter. Genom sin doktorandforskning, som fokuserade på integration av flyktingar ur ett konsumentbeteende- och språkinlärningsperspektiv, har Maria byggt upp ett starkt nätverk av integrationsexperter och är kvalificerad som ämneslärare.

REDIT - Tobias Björkskog

Tobias Björkskog, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia, är en erfaren CTO och projektledare med bakgrund inom spelbranschen. Hans expertis inkluderar att organisera utbildning inom spelutveckling, utveckla spel / simuleringar som både programmerare och projektledare, samt att hjälpa spelföretag med sin affärsverksamhet.

REDIT - Blaine Taylor

Blaine Taylor, doktorand i pedagogik, är en amerikan som har arbetat som ECEC-lärare i nästan 15 år i Amerika, Ryssland, Kuwait och Finland. Hans magisteruppsats handlade om integration av teknik inom småbarnspedagogik och har varit en ivrig utövare av digitala spel större delen av sitt liv. Han är doktorand inom minoritetsforskningsprofilen vid fakulteten för pedagogik- och välfärdsstudier vid Åbo Akademi och han hoppas på att bli professor en dag.