Tiimi

REDIT-Emmanuel Acquah

Emmanuel Acquah on vähemmistötutkimuksen apulaisprofessori (Tenure Track) Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa. Hänen ensisijaisia tutkimuskohteitaan ovat yhdenvertaisuuden edistäminen monikulttuuristen ja monikielisten oppijoiden opettajien koulutuksessa ja harjoittelussa. Lisäksi hän on kiinnostunut moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta. Acquahilla on vahvaa osaamista kvantitatiivisessa ja kvalitatiivisessa opetuksen tutkimuksessa sekä monialainen tutkimustausta. Monikulttuurisen ja monikielisen koulutuksen lisäksi hän on tutkinut nuorten sosioemotionaalista hyvinvointia ja lasten sosiaalista vuorovaikutusta luokassa, ja hänen artikkelejaan näiltä aloilta on julkaistu johtavissa kansainvälisissä lehdissä. Acquah on Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan kansainvälisen maisteriohjelman ”Teaching and Learning” johtaja ja laati äskettäin Åbo Akademin henkilöstölle Diversity, Equality and Inclusion ‑kurssin.

Maria Hokkinen on hankkeen Business Champion, ja 50 prosenttia hänen työpaikastaan on Åbo Akademin yliopistossa. Hän vastaa Sprokin kaupallistamisen valmistelusta. Liiketalouden tohtorin tutkinnon suorittaneella ja omaa viestintäkonsulttiyritystä Sillai pyörittävällä Marialla on vahvat tutkimus- ja yrityskäytäntötaidot. Väitöstutkimuksensa kautta, joka keskittyi pakolaisten kotouttamiseen kuluttajakäyttäytymisen ja kielenoppimisen näkökulmasta, Maria on rakentanut vahvan verkoston kotouttamisen asiantuntijoista ja hänellä on aineenopettajan pätevyys.

REDIT-Anette Bengs

Anette Bengs on perehtynyt kehityspsykologiaan. Nykyään hän tutkii elinaikaista osallisuutta keskittyen erityisesti digitaalisten työkalujen käyttöön osallisuuden edistäjinä. Åbo Akademin Experience Labin projektitutkijana hän on osallistunut aiemmin useisiin hankkeisiin, joissa on käsitelty osallisuutta edistävää teknologiaa sekä käyttäjäkokemusten monikulttuurista suunnittelua ja arviointia. Tällä hetkellä hän toimii koordinaattorina ja tutkijana useissa kansainvälisissä hankkeissa, jotka koskevat digitalisaatiota ja osallisuutta koulutuksessa.

REDIT - Tobias Björkskog

Tobias Björkskog toimii projektipäällikkönä ammattikorkeakoulu Noviassa. Hän on pelialaan perehtynyt kokenut teknologiajohtaja ja projektipäällikkö. Hänen erikoisalaansa ovat pelien kehittämistä koskevan koulutuksen järjestäminen, pelien/simulaatioiden kehittäminen sekä ohjelmoijana että projektipäällikkönä ja peliyhtiöiden avustaminen liiketoiminnassa.

REDIT - Blaine Taylor

Yhdysvaltalainen Blaine Taylor on toiminut varhaiskasvatuksen opettajana lähes 15 vuoden ajan Yhdysvalloissa, Venäjällä, Kuwaitissa ja Suomessa. Maisteritutkielmassaan hän keskittyi teknologian sisällyttämiseen varhaiskasvatukseen, ja hän on ollut innokas peliharrastaja suurimman osan elämästään. Hän on tohtorikoulutettava Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa ja haluaisi jonain päivänä olla professori.

Tiimi

REDIT-Emmanuel Acquah

Emmanuel Acquah on vähemmistötutkimuksen apulaisprofessori (Tenure Track) Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa. Hänen ensisijaisia tutkimuskohteitaan ovat yhdenvertaisuuden edistäminen monikulttuuristen ja monikielisten oppijoiden opettajien koulutuksessa ja harjoittelussa. Lisäksi hän on kiinnostunut moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta. Acquahilla on vahvaa osaamista kvantitatiivisessa ja kvalitatiivisessa opetuksen tutkimuksessa sekä monialainen tutkimustausta. Monikulttuurisen ja monikielisen koulutuksen lisäksi hän on tutkinut nuorten sosioemotionaalista hyvinvointia ja lasten sosiaalista vuorovaikutusta luokassa, ja hänen artikkelejaan näiltä aloilta on julkaistu johtavissa kansainvälisissä lehdissä. Acquah on Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan kansainvälisen maisteriohjelman ”Teaching and Learning” johtaja ja laati äskettäin Åbo Akademin henkilöstölle Diversity, Equality and Inclusion ‑kurssin.

REDIT-Anette Bengs

Anette Bengs on perehtynyt kehityspsykologiaan. Nykyään hän tutkii elinaikaista osallisuutta keskittyen erityisesti digitaalisten työkalujen käyttöön osallisuuden edistäjinä. Åbo Akademin Experience Labin projektitutkijana hän on osallistunut aiemmin useisiin hankkeisiin, joissa on käsitelty osallisuutta edistävää teknologiaa sekä käyttäjäkokemusten monikulttuurista suunnittelua ja arviointia. Tällä hetkellä hän toimii koordinaattorina ja tutkijana useissa kansainvälisissä hankkeissa, jotka koskevat digitalisaatiota ja osallisuutta koulutuksessa.

Joachim Majors on suorittanut Certified Usability Analyst (CUA) ‑sertifiointikokeen (2012, Human Factors International). Joachim on käytettävyyden ja käyttäjäkokemusten asiantuntija Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan Experience Labissa. Hän konsultoi yrityksiä ja muita organisaatioita käyttäjäkeskeistä suunnittelua koskevissa kysymyksissä. Lisäksi hän suunnittelee ja tekee käytettävyys- ja käyttäjäkokemustutkimuksia yrityksille ja muille organisaatioille.

REDIT - Tobias Björkskog

Tobias Björkskog toimii projektipäällikkönä ammattikorkeakoulu Noviassa. Hän on pelialaan perehtynyt kokenut teknologiajohtaja ja projektipäällikkö. Hänen erikoisalaansa ovat pelien kehittämistä koskevan koulutuksen järjestäminen, pelien/simulaatioiden kehittäminen sekä ohjelmoijana että projektipäällikkönä ja peliyhtiöiden avustaminen liiketoiminnassa.

REDIT -Hedid Katz

Kasvatustieteen maisteri ja tohtorikoulutettava Heidi Katz on perehtynyt pedagogisiin kykyihin, monikulttuurisuuteen, menetelmien kehittämiseen sekä monimenetelmälliseen tutkimukseen ja analyysiin. Hän on vähemmistötutkimuksen tohtorikoulutettava Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa.

REDIT - Blaine Taylor

Yhdysvaltalainen Blaine Taylor on toiminut varhaiskasvatuksen opettajana lähes 15 vuoden ajan Yhdysvalloissa, Venäjällä, Kuwaitissa ja Suomessa. Maisteritutkielmassaan hän keskittyi teknologian sisällyttämiseen varhaiskasvatukseen, ja hän on ollut innokas peliharrastaja suurimman osan elämästään. Hän on tohtorikoulutettava Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa ja haluaisi jonain päivänä olla professori.