Visionamme on yhdenvertaisuus ja kotoutuminen

REDIT-hankkeessa kehitetään digitaalinen toisen kielen oppimispeli maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi.

REDIT-hankkeesta

Visionamme on yhdenvertaisuus ja kotoutuminen

REDIT-hankkeessa kehitetään digitaalinen toisen kielen oppimispeli maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi.

REDIT-hankkeesta

Visionamme on yhdenvertaisuus ja kotoutuminen

REDIT-hankkeessa kehitetään digitaalinen toisen kielen oppimispeli maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi.

REDIT-hankkeesta

Visionamme on yhdenvertaisuus ja kotoutuminen

REDIT-hankkeessa kehitetään digitaalinen toisen kielen oppimispeli maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi.

REDIT-hankkeesta

Language is a gatekeeper. Acquire it and it opens every door into a culture.

– Emmanuel Acquah, hankejohtaja

REDIT-hankkeesta

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä kasvaa Suomessa. Isäntämaan kielen oppiminen mahdollistaa yhteiskuntaan kotoutumisen onnistumisen. Kommunikointi toverien ja opettajien kanssa, oppiminen yhtenäisluokissa, suurempi valinnanvara (korkea-asteen) koulutuksen ja työn osalta sekä omien yhteiskunnallisten oikeuksien ymmärtäminen ovat esimerkkejä mahdollisuuksista, joita hyvä toisen kielen oppiminen edistää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kuitenkin vain vajaa kolmannes Suomeen muuttaneista puhuu suomea tai ruotsia erinomaisesti. REDIT-hankkeessa kehitetään vasta Suomeen muuttaneiden oppilaiden tarpeisiin vastaamiseksi sekä suomen ja ruotsin oppimisen tukemiseksi digitaalinen kielen oppimispeli Sprok käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin avulla.

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Digitaaliset pelit ja toisen kielen oppiminen

Eräässä äskettäisessä järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa hanketiimimme jäsenet Emmanuel Acquah ja Heidi Katz totesivat, että digitaaliset oppimispelit ovat tehokkaita kielten oppimisen välineitä. Virallisen oppimisen ympäristössä suoritetuissa tutkimuksissa

Lue lisää »

He who knows no foreign languages knows nothing of his own.

– Johann Wolfgang von Goethe