Sprok-peli

Sprok on maahanmuuttajille, tavallisille luokille ja yksityisille kuluttajille suunnattu digitaalinen toisen kielen (L2) oppimispeli. Sprokin kehityksen taustalla on syntyperäisten ja maahanmuuttajaopiskelijoiden välinen merkittävä saavutuskuilu, sekä monien aikuisten maahanmuuttajien kohtaamat haasteet työn saamisessa riittämättömän kielitaidon vuoksi.

L2 kielitaidon oppimisen tukeminen on välttämätöntä maahanmuuttajaväestön koulutusmahdollisuuksien, taloudellisten ja sosiaalisten mahdollisuuksien parantamiseksi. Kehittämällä kielitaitoa opetuksen ydinmateriaalina valtavirran ja maahanmuuttajien luokissa, Sprok edistää kasvua suomalaisessa ja kansainvälisessä yhteisössä. Se on suunniteltu täydentämään perinteiset työkirjat, mutta antaa opettajille kuitenkin mahdollisuuden seurata oppilaiden edistymistä. Sprok soveltuu myös yksityiseen kuluttajakäyttöön, joten siitä on hyötyä korkeasti koulutettujen työntekijöiden määrän lisäämisessä, auttaen täyttämään ikääntyvän väestön jättämää aukkoa työikäisessä väestössä.

Sprokin ainutlaatuisuus on siinä, että se perustuu Suomen kansalliseen perusopetussuunnitelmaan, yhteiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (CEFR), akateemiseen tutkimukseen ja kulttuuritietoon. Siinä on myös seuraavat ominaisuudet: täysin luokkahuoneeseen integroitava, opettajien taustajärjestelmä, yksikielinen lähestymistapa, yhteistoiminnallinen pelattavuus, tutkittava ympäristö, suuremmalle yleisölle laajentumisen mahdollistava suunnittelu ja oppimista tehostava palautealgoritmi. Peliä kehitetään iteratiivisessa prosessissa, joka edellyttää mahdollisten loppukäyttäjien aktiivista osallistumista. Tämä varmistaa, että peli on opettavainen, hauska, ja houkutteleva eri sidosryhmille.

Hanke on saannut Research to Business rahoitusta Business Finlandilta ja hankkeessa arvioidaan erilaisia kaupallistamisreittejä parhaan liiketoimintastrategian löytämiseksi. Tavoitteena on, että Sprok tulisi maailmanlaajuinen digitaalisen L2-oppimisen opetuspeli. Toisena tavoitteena on jatkaa Sprokiin liittyvää soveltavaa tutkimusta.