Digitaaliset pelit ja toisen kielen oppiminen

Eräässä äskettäisessä järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa hanketiimimme jäsenet Emmanuel Acquah ja Heidi Katz totesivat, että digitaaliset oppimispelit ovat tehokkaita kielten oppimisen välineitä. Virallisen oppimisen ympäristössä suoritetuissa tutkimuksissa opettajan mukauttaessa tai mukauttamatta opetustaan saavutettiin enimmäkseen myönteisiä kielenoppimistuloksia. Digitaalisista oppimispeleistä voi olla hyötyä pelaajien kielen oppimisen, affektiivisen/psykologisen tilan, digitaalisten taitojen ja osallistumisen kannalta. Erityisesti esiin nousi kuusi tärkeää pelien ominaisuutta, jotka vaikuttavat tuloksiin. Ominaisuudet ovat:

  1. Käytön helppous
  2. Haasteet lähikehityksen vyöhykkeellä
  3. Palkitseminen ja palaute
  4. Hallinta tai autonomia
  5. Tavoitteellisuus
  6. Interaktiivisuus


Lisätutkimus on kuitenkin tarpeen sen selvittämiseksi, miten digitaalisia oppimispelejä voidaan parhaiten käyttää luokassa.