Projektpartners

AboAkademi-logo sv

Åbo Akademi

Åbo Akademi (ÅA) i Åbo och Vasa är ett internationellt erkänt forskningsuniversitet med ett omfattande ansvar för att bevara det svenska utbildnings- och kulturarvet som det enda svenskspråkiga tvärvetenskapliga universitetet i Finland. På grund av det svenska språket och universitetets läge på sydväst- och västkusten fungerar ÅA också som en bro för forskning och utbildningssamarbete mellan Finland och andra nordiska länder. ÅA har cirka 1 100 anställda, 4 800 grundexamensstuderande och drygt 700 forskarstuderande.

Yrkeshögskolan Novia - En högklassig dynamisk högskola

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och högskolan är verksam i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 000 studerande och en personalstyrka som består av ca 300 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt alumnnätverk. Tobias Björkskog, som är projektledare vid Novia, bidrar med sin expertis inom spelutveckling, programmering, visualiseringar och simuleringar till projektet, samt ett omfattande nätverk av spelföretag.

Finländska skolor

REDIT utvecklar språkspelet i nära samarbete med lärare och elever ute i skolorna.