Spelelement gör lärande roligare, bland annat

REDIT-projektet presenterades nyligen i en artikel om spel och lärande, inklusive intervjuer med flera experter inom området (Sandvik, 2020). Artikeln lyfter fram några viktiga punkter om varför digitala spel kan främja inlärning. Förutom att göra lärandet roligare har spel och spelelement potential att öka intresset och motivationen. Strukturen i ett spel ger en känsla av kontroll och kompetens, eftersom spel vanligtvis delas upp i mindre sekvenser, ger omedelbar feedback och möjlighet till repetition. Samarbete, utmaningar och / eller tävlingselement kan öka motivationen. Kombinationen av ljud, bild och rörelse stöder också lärande och de bakomliggande neurologiska mekanismerna.