Styrgruppen

Heidi Ruhala är VD & grundare av dagvårdskedjan Ankdammen (Ankkalampi, Duckies). Hon har över tio års erfarenhet av företagande, inklusive strategi och affärsutveckling samt ekonomisk planering och investeringar. En solid bakgrund inom marknadsföring och försäljning ger en stark förståelse för kundernas förväntningar, behov och preferenser. Hon har ett omfattande nätverk och utmärkt ledarskaps- och kommunikationsförmåga. Hon är också en driven team med starkt strategiskt tänkande och ett s.k. ”growth mindset”.

Sebastian Laitila är universitetslärare vid Vasa universitetet. Han har stor erfarenhet av speldesign / utveckling och modding. Han har arbetat med detta i 22 år, har 3 års erfarenhet som entreprenör och har arrangerat hackathons och speljams. Han har arbetat som en interaktiv mjukvaruutvecklare specialiserad på VR och arbetar för närvarande som universitetslärare i digital kommunikation vid Vasa universitetet.

– Tillkännages snart

Dr. Nancy L Commins, är klinisk professor emeritus vid University of Colorado Denver. Under de senaste fyra decennierna har hon arbetat med elever och studerande från olika språkliga och kulturella bakgrunder, både som klasslärare, programledare, skoldistriktsadministratör, oberoende konsult och universitetsprofessor i USA och Finland. Hennes fokus har alltid varit att öka jämlikheten för flerspråkiga elever.

Erno Lehtinen är professor emeritus i pedagogik vid Åbo universitet och gästprofessor vid Vytautas Magnus universitet (Litauen). Han var chef för Finlands nationella doktorandprogram för tvärvetenskaplig forskning om lärmiljöer och doktorandprogrammet för forskning om lärande, undervisning och lärmiljöer vid Åbo universitet. Han har handlett 46 slutförda doktorsavhandlingar. Lehtinen har publicerat cirka 400 vetenskapliga publikationer inklusive många artiklar i topptidskrifter inom utbildningsvetenskap och pedagogisk psykologi. Lehtinen är medlem i Finlands vetenskapsakademi och International Academy of Education. Han var ordförande för European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI 2001-2003) och grundande chefredaktör för Frontline Learning Research. 2009 fick han EARLIs Oeuvre-pris.

Kara Mitchell Viesca, doktor och biträdande professor i undervisning, lärande och lärarutbildning vid University of Nebraska-Lincoln. Hennes fokus är på att främja och öka jämlikheten då det gäller  policy riktlinjer och metoder inom pedagogutbildningen, med särskilt fokus på flerspråkiga elever och deras lärare.

Styrgruppen

Heidi Ruhala är VD & grundare av dagvårdskedjan Ankdammen (Ankkalampi, Duckies). Hon har över tio års erfarenhet av företagande, inklusive strategi och affärsutveckling samt ekonomisk planering och investeringar. En solid bakgrund inom marknadsföring och försäljning ger en stark förståelse för kundernas förväntningar, behov och preferenser. Hon har ett omfattande nätverk och utmärkt ledarskaps- och kommunikationsförmåga. Hon är också en driven team med starkt strategiskt tänkande och ett s.k. ”growth mindset”.

Sebastian Laitila är universitetslärare vid Vasa universitetet. Han har stor erfarenhet av speldesign / utveckling och modding. Han har arbetat med detta i 22 år, har 3 års erfarenhet som entreprenör och har arrangerat hackathons och speljams. Han har arbetat som en interaktiv mjukvaruutvecklare specialiserad på VR och arbetar för närvarande som universitetslärare i digital kommunikation vid Vasa universitetet.

-Tillkännages snart

Dr. Nancy L Commins, är klinisk professor emeritus vid University of Colorado Denver. Under de senaste fyra decennierna har hon arbetat med elever och studerande från olika språkliga och kulturella bakgrunder, både som klasslärare, programledare, skoldistriktsadministratör, oberoende konsult och universitetsprofessor i USA och Finland. Hennes fokus har alltid varit att öka jämlikheten för flerspråkiga elever.

Erno Lehtinen är professor emeritus i pedagogik vid Åbo universitet och gästprofessor vid Vytautas Magnus universitet (Litauen). Han var chef för Finlands nationella doktorandprogram för tvärvetenskaplig forskning om lärmiljöer och doktorandprogrammet för forskning om lärande, undervisning och lärmiljöer vid Åbo universitet. Han har handlett 46 slutförda doktorsavhandlingar. Lehtinen har publicerat cirka 400 vetenskapliga publikationer inklusive många artiklar i topptidskrifter inom utbildningsvetenskap och pedagogisk psykologi. Lehtinen är medlem i Finlands vetenskapsakademi och International Academy of Education. Han var ordförande för European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI 2001-2003) och grundande chefredaktör för Frontline Learning Research. 2009 fick han EARLIs Oeuvre-pris.

Kara Mitchell Viesca, doktor och biträdande professor i undervisning, lärande och lärarutbildning vid University of Nebraska-Lincoln. Hennes fokus är på att främja och öka jämlikheten då det gäller  policy riktlinjer och metoder inom pedagogutbildningen, med särskilt fokus på flerspråkiga elever och deras lärare.