Styrgruppen

Peter Vesterbacka är en entreprenör från FinEst bay area, Helsingfors, Finland. Peter har varit med och skapat och initierat bland annat HP Bazaar, Mobile Monday, Slush och Startup Sauna, för att nämna några. Han var Mighty Eagle på Angry Birds under många år och tog varumärket till oöverträffade höjder. Peter är också adjungerad professor i innovation och entreprenörskap vid Tongji University, ett av de ledande universiteten i Kina. År 2011 utsåg Time Magazine Peter till en av de 100 mest inflytelserika personerna på planeten.

Heidi Ruhala är VD & grundare av dagvårdskedjan Ankdammen (Ankkalampi, Duckies). Hon har över tio års erfarenhet av företagande, inklusive strategi och affärsutveckling samt ekonomisk planering och investeringar. En solid bakgrund inom marknadsföring och försäljning ger en stark förståelse för kundernas förväntningar, behov och preferenser. Hon har ett omfattande nätverk och utmärkt ledarskaps- och kommunikationsförmåga. Hon är också en driven teamplayer med starkt strategiskt tänkande och ett s.k. ”growth mindset”.

Sebastian Laitila är universitetslärare vid Vasa universitetet. Han har stor erfarenhet av speldesign / utveckling och modding. Han har arbetat med detta i 22 år, har 3 års erfarenhet som entreprenör och har arrangerat hackathons och speljams. Han har arbetat som en interaktiv mjukvaruutvecklare specialiserad på VR och arbetar för närvarande som universitetslärare i digital kommunikation vid Vasa universitetet.

Dr. Nancy L Commins, är klinisk professor emeritus vid University of Colorado Denver. Under de senaste fyra decennierna har hon arbetat med elever och studerande från olika språkliga och kulturella bakgrunder, både som klasslärare, programledare, skoldistriktsadministratör, oberoende konsult och universitetsprofessor i USA och Finland. Hennes fokus har alltid varit att öka jämlikheten för flerspråkiga elever.

Erno Lehtinen är professor emeritus i pedagogik vid Åbo universitet och gästprofessor vid Vytautas Magnus universitet (Litauen). Han var chef för Finlands nationella doktorandprogram för tvärvetenskaplig forskning om lärmiljöer och doktorandprogrammet för forskning om lärande, undervisning och lärmiljöer vid Åbo universitet. Han har handlett 46 slutförda doktorsavhandlingar. Lehtinen har publicerat cirka 400 vetenskapliga publikationer inklusive många artiklar i topptidskrifter inom utbildningsvetenskap och pedagogisk psykologi. Lehtinen är medlem i Finlands vetenskapsakademi och International Academy of Education. Han var ordförande för European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI 2001-2003) och grundande chefredaktör för Frontline Learning Research. 2009 fick han EARLIs Oeuvre-pris.

Wilhelm Barner-Rasmussen

Wilhelm Barner-Rasmussen (PhD 2003, Hanken School of Economics) är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Han har ett allmänt intresse för kunskapsprocesser, med ett forskningsfokus på kommunikation och kunskapsdelning på individ- och gruppnivå, och en särskild expertis inom språkfrågor i internationella affärssammanhang. Hans forskning har publicerats i ledande tidskrifter som Industrial Marketing Management, Journal of International Business Studies, Journal of International Management, Journal of Management Studies, Journal of World Business, Human Resource Management och Management and Organization Review. Hans internationella förtroendeuppdrag inkluderar att representera Finland i styrelsen för Nordic Academy of Management (NFF) och att vara medlem i Advisory Board för Research Group on Management and Language (GEM&L). Han representerar också Åbo Akademi i KATAJA, det finska doktorandprogrammet i företagsekonomi, och från juni 2023 är han styrgruppsmedlem i Åbo Akademis minoritetsforskningsprofil.

Mariana Rocha

Dr. Mariana Rocha är universitetslektor vid School of Computer Science vid Technological University of Dublin i Irland. Med fokus på design, utveckling och testning av både digitala och icke-digitala spel är hennes forskning inriktad på att förbättra inlärnings- och utbildningsupplevelser. Dr. Rocha är medlem i Happy Maths-projektet, som finansieras av Science Foundation Ireland. Hennes arbete inom detta initiativ innebär att skapa och testa innovativa spel för att minska matematikångest bland grundskolebarn. Dr Rochas expertis sträcker sig dessutom bortom digitala plattformar. Hon har framgångsrikt konceptualiserat och skapat brädspel för att stödja och utbilda lärare i metoder för flerformsundervisning och teknikintegrering i klassrumsmiljö.

Styrgruppen

Heidi Ruhala är VD & grundare av dagvårdskedjan Ankdammen (Ankkalampi, Duckies). Hon har över tio års erfarenhet av företagande, inklusive strategi och affärsutveckling samt ekonomisk planering och investeringar. En solid bakgrund inom marknadsföring och försäljning ger en stark förståelse för kundernas förväntningar, behov och preferenser. Hon har ett omfattande nätverk och utmärkt ledarskaps- och kommunikationsförmåga. Hon är också en driven teamplayer med starkt strategiskt tänkande och ett s.k. ”growth mindset”.

Peter Vesterbacka är en entreprenör från FinEst bay area, Helsingfors, Finland. Peter har varit med och skapat och initierat bland annat HP Bazaar, Mobile Monday, Slush och Startup Sauna, för att nämna några. Han var Mighty Eagle på Angry Birds under många år och tog varumärket till oöverträffade höjder. Peter är också adjungerad professor i innovation och entreprenörskap vid Tongji University, ett av de ledande universiteten i Kina. År 2011 utsåg Time Magazine Peter till en av de 100 mest inflytelserika personerna på planeten.

Sebastian Laitila är universitetslärare vid Vasa universitetet. Han har stor erfarenhet av speldesign / utveckling och modding. Han har arbetat med detta i 22 år, har 3 års erfarenhet som entreprenör och har arrangerat hackathons och speljams. Han har arbetat som en interaktiv mjukvaruutvecklare specialiserad på VR och arbetar för närvarande som universitetslärare i digital kommunikation vid Vasa universitetet.

Dr. Nancy L Commins, är klinisk professor emeritus vid University of Colorado Denver. Under de senaste fyra decennierna har hon arbetat med elever och studerande från olika språkliga och kulturella bakgrunder, både som klasslärare, programledare, skoldistriktsadministratör, oberoende konsult och universitetsprofessor i USA och Finland. Hennes fokus har alltid varit att öka jämlikheten för flerspråkiga elever.

Erno Lehtinen är professor emeritus i pedagogik vid Åbo universitet och gästprofessor vid Vytautas Magnus universitet (Litauen). Han var chef för Finlands nationella doktorandprogram för tvärvetenskaplig forskning om lärmiljöer och doktorandprogrammet för forskning om lärande, undervisning och lärmiljöer vid Åbo universitet. Han har handlett 46 slutförda doktorsavhandlingar. Lehtinen har publicerat cirka 400 vetenskapliga publikationer inklusive många artiklar i topptidskrifter inom utbildningsvetenskap och pedagogisk psykologi. Lehtinen är medlem i Finlands vetenskapsakademi och International Academy of Education. Han var ordförande för European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI 2001-2003) och grundande chefredaktör för Frontline Learning Research. 2009 fick han EARLIs Oeuvre-pris.

Wilhelm Barner-Rasmussen

Wilhelm Barner-Rasmussen (PhD 2003, Hanken School of Economics) är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Han har ett allmänt intresse för kunskapsprocesser, med ett forskningsfokus på kommunikation och kunskapsdelning på individ- och gruppnivå, och en särskild expertis inom språkfrågor i internationella affärssammanhang. Hans forskning har publicerats i ledande tidskrifter som Industrial Marketing Management, Journal of International Business Studies, Journal of International Management, Journal of Management Studies, Journal of World Business, Human Resource Management och Management and Organization Review. Hans internationella förtroendeuppdrag inkluderar att representera Finland i styrelsen för Nordic Academy of Management (NFF) och att vara medlem i Advisory Board för Research Group on Management and Language (GEM&L). Han representerar också Åbo Akademi i KATAJA, det finska doktorandprogrammet i företagsekonomi, och från juni 2023 är han styrgruppsmedlem i Åbo Akademis minoritetsforskningsprofil.

Mariana Rocha

Dr. Mariana Rocha är universitetslektor vid School of Computer Science vid Technological University of Dublin i Irland. Med fokus på design, utveckling och testning av både digitala och icke-digitala spel är hennes forskning inriktad på att förbättra inlärnings- och utbildningsupplevelser. Dr. Rocha är medlem i Happy Maths-projektet, som finansieras av Science Foundation Ireland. Hennes arbete inom detta initiativ innebär att skapa och testa innovativa spel för att minska matematikångest bland grundskolebarn. Dr Rochas expertis sträcker sig dessutom bortom digitala plattformar. Hon har framgångsrikt konceptualiserat och skapat brädspel för att stödja och utbilda lärare i metoder för flerformsundervisning och teknikintegrering i klassrumsmiljö.