Pelielementit muun muassa tekevät oppimisesta hauskaa

REDIT-hanketta esiteltiin äskettäin artikkelissa, joka koski pelejä ja oppimista ja sisälsi useiden alan asiantuntijoiden haastatteluja (Sandvik, 2020). Artikkelissa tuotiin esiin joitakin tärkeitä seikkoja siitä, miksi digitaaliset pelit voivat edistää oppimista. Sen lisäksi, että pelit ja pelielementit tekevät oppimisesta hauskempaa, ne voivat lisätä kiinnostusta ja motivaatiota. Rakenteensa ansiosta peli luo hallinnan ja osaamisen tunteen, koska pelit […]

Digitaaliset pelit ja toisen kielen oppiminen

Eräässä äskettäisessä järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa hanketiimimme jäsenet Emmanuel Acquah ja Heidi Katz totesivat, että digitaaliset oppimispelit ovat tehokkaita kielten oppimisen välineitä. Virallisen oppimisen ympäristössä suoritetuissa tutkimuksissa opettajan mukauttaessa tai mukauttamatta opetustaan saavutettiin enimmäkseen myönteisiä kielenoppimistuloksia. Digitaalisista oppimispeleistä voi olla hyötyä pelaajien kielen oppimisen, affektiivisen/psykologisen tilan, digitaalisten taitojen ja osallistumisen kannalta. Erityisesti esiin nousi kuusi tärkeää pelien […]